Sortownia odpadów budowlanych Kraków

Sortownia Odpadów Budowlanych Sort-Mix zajmuje się segregacją i odzyskiem surowców takich jak papier, metale i tworzywa sztuczne pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Odpady budowlane Kraków

Wykorzystujemy nowoczesne technologie na rzecz ochrony i odnowy składników przyrody. W ten sposób chcemy zapewnić naszym dzieciom odpowiednie warunki do ich przyszłego rozwoju w czystym i niezniszczonym środowisku.

Współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz firmami prywatnymi wprowadzając rozwiązania oparte na standardach norm ISO 9000/2001.


Odzysk odpadów, odzyskiwanie surowców w Krakowie

Firma Sort-Mix zajmuje się segregacją, odzyskiwaniem i wtórnym wykorzystaniem materiałów i surowców takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne.

Nowoczesne technologie

Nowoczesne, sprawdzone, wydajne i niezawodne technologie w służbie ochrony środowiska. Stosujemy tylko rozwiązania oparte o najnowsze systemy zarządzania spełniające najwyższe normy ISO 9000/2001.

Najwyższe standardy

Nasze standardy pozwalają na utrzymanie najwyższej jakości usług. Dlatego możemy razem współpracować z poważnymi partnerami nad naszym wspólnym dobrem.

Sortownia Odpadów Budowlanych Sort-Mix © Kraków 2017